Profesionalno fizicko obezbedjenje Najsavremenije Tehnicko obezbedjenje Obuceno fizicko obezbedjenje Obuceno fizicko obezbedjenje Obuceno fizicko obezbedjenje Obuceno fizicko obezbedjenje Obuceno fizicko obezbedjenje Obuceno fizicko obezbedjenje

Avax Obezbedjenje LazarevacGPS je mreža satelita koja kontinuirano odašilja kodirane informacije pomoću kojih je omogućeno precizno određivanje položaja na Zemlji. Ugradnjom GPS uređaja u svoje vozilo i povezivanjem sa serverom operativnog monitoring centra dobićete:

 • Podatke o trenutnoj lokaciji Vašeg vozila
 • Kretanje Vašeg vozila
 • Brzina Vašeg vozila
 • Izveštaje o istoriji (vreme i mesto gde se kretalo vozilo, kojom brzinom, koliko je mirovalo...)
 • Mogućnost ugradnje panik tastera i slanja panik signala iz vozila u operativni monitoring centar
 • Povezivanje alarmnog sistema vozila sa operativnim monitoring centrom
 • 24 časovna podrška iz operativnog monitoring centra
 • Obezbedili smo maksimalnu sigurnost i poverljivost podataka jer je ceo GPS sistem koncipiran kao zatvorena mreža u kojoj centralni server nije na internetu već samo u Avax operativnom monitoring centru.
  Štiteći Vašu privatnost, povećali smo pouzdanost funkcionisanja sistema kao i njegovu autonomnost u radu.
  Osnovna uloga GPS sistema za praćenje vozila je da kotisniku obezbedi relevantne podatke o transportnom procesu, radu vozača i vozila i analizu ovih podataka u cilju donošenja odgovarajućih upravljačkih odluka koje bi trebalo da rezultiraju:

 • Smanjenjem potrošnje goriva
 • Smanjenjem troškova održavanja
 • Povećanjem iskorišćenja vozila
 • Povećanjem iskorišćenja radnog učinka vozača
 • Povećanjem iskorišćenja bezbednosti vozača i sigurnosti roba i usluga
 • Unapređenjem kvaliteta usluge i sl.

 • Navedene koristi nastaju kao rezultat uvođenja sistema kontrole koji omogućava:

 • Praćenje promena nivoa goriva
 • Praćenje istorije kretanja svakog vozila i svakog vozača
 • Praćenje rada vozača (broj sati rada i broj efektivnih radnih sati)
 • Praćenje rada vozila (dužina prevezenog puta, časovi rada motora itd.)
 • Praćenje stila upravljanja vozilom (brzina kretanja)
 • Praćenje promena relevantnih statusnih parametara
 • Preusmeravanja vozila i dr.

 • Operativni centar Avax obezbeđenja poseduje GPS (Global Positioning Sistem) koji omogućava određivanja položaja vozila bilo gde na celoj Zemljinoj kugli, osim nekih specifičnih mesta kao što su mesta unutar zgrada, u tunelima, garažama i drugim podzemnim lokacijama kao i lokacijama ispod vode.