Profesionalno fizicko obezbedjenje Najsavremenije Tehnicko obezbedjenje Obuceno fizicko obezbedjenje Obuceno fizicko obezbedjenje Obuceno fizicko obezbedjenje Obuceno fizicko obezbedjenje Obuceno fizicko obezbedjenje Obuceno fizicko obezbedjenje

Operativni monitoring centar je poseban komandno-komunikacioni centar našeg Preduzeća u koji pristižu informacije sa komunikatora alarmnih kontrolnih panela naših korisnika. Nakon prijema informacija, rukovodilac smene putem softvera i interne veze određuje potrebne reakcije (fizička intervencija, tehnička intervencija, informisanje lica, . . .) na osnovu tipa informacije.

Monitoring centar Specijalni računarski i softverski sistem posebne namene prima informacije radio vezom i telefonskim linijama, obrađuje ih i prikazuje, tako da se na osnovu toga preduzimaju određeni postupci, zavisno od konkretne situacije.

Prijem informacija radio vezom ostvaruje se na dva načina: slanjem direktno prijemnoj stanici našeg monitoring centra za korisnike iz bližeg okruženja, ili putem postavljenog repetitorskog radio sistema za korisnike koji se nalaze na većim udaljenostima od monitoring centra.

Repetitorski radio sistem čini uređaj Motorola sa odgovarajućim antenskim sistemom i dodatnim sigurnosnim elementima. Ovaj sistem pokriva veliku teritoriju, tako da su naše usluge instalacije protivprovalnih i protivpožarnih sistema zaštite sa radio dojavom dostupne velikom broju potencijalnih korisnika van bliže okoline sedišta našeg Preduzeća.

Alarmni sistemi koje ugrađujemo imaju mogućnost dojave informacije o alarmu i na privatne brojeve telefona (direktno vlasniku objekta ili drugom odgovornom licu) snimljenom glasovnom porukom ili tonskim signalom. Pošto se za ovu vrstu usluge koriste isključivo telefonske veze, kvalitet i pouzdanost zavise od raspoloživosti, opterećenja i dostupnosti telefonskih linija Telekoma.
U trenutku prijema informacije o povredi unutrašnjosti objekta, specijalna interventna služba našeg Preduzeća koja je u stalnoj pripravnosti, kreće na lice mesta sa ciljem utvrđivanja razloga aktiviranja alarma. U zavisnosti od vrste primljene informacije, vrste objekta, njegovog položaja i drugih bezbednosnih parametara, ostvaruje se koordinacija sa dežurnom službom policije i njenim patrolama koje su na terenu, a koja je već primila informaciju o alarmu sa osnovnim podacima o objektu.