Profesionalno fizicko obezbedjenje Najsavremenije Tehnicko obezbedjenje

FTO "AVAX" d.o.o. svoj poslovni uspeh, ekonomski razvoj i položaj na tržištu zasniva na pružanju usluga vrhunskog kvaliteta, neprekidnom osvajanju novih tehnologija i podizanju nivoa kvaliteta usluga i proizvoda sa ciljem da se u potpunosti ispune očekivanja zaposlenih i obezbedi zadovoljstvo korisnika usluga.
Prioritetni cilj je postati i ostati vodeće preduzeće na tržištu u pogledu kvaliteta pružanja usluga zaštite i obezbeđenja i to je stalan zadatak menadžmenta i svih zaposlenih.
Kroz primenu sistema upravljanja kvalitetom nastojimo ostvariti postizanje zadovoljstva svih zainteresovanih strana: zaposlenih, korisnika usluga, poslovnih partnera, isporučilaca, lokalne zajednice i društva u celini.


 • Odgovornost u postupanju i ophođenju prema poslovnim partnerima, korisnicima naših usluga i drugim zainteresovanim stranama, uz stalno podizanje svesti kod svih zaposlenih o značaju zadovoljenja njihovih potreba i očekivanja.
 • Vrhunska profesionalnost i odgovornost radnika u obavljanju svojih poslova i radnih zadataka.
 • Visok nivo stručne osposobljenosti zaposlenih. Zaštita tajnih podataka i kultura poslovne komunikacije.
 • Ulaganje u razvoj resursa preduzeća.
 • Negovanje i unapređenje ostvarenih poslovnih veza i kontakata.
 • Konstantna analiza tržišta (ponuda i potražnja) i sagledavanje novih mogućnosti, mesta i uloge Preduzeća.
 • Podizanje obima i kvaliteta usluga.
 • Dvosmerna saradnja sa korisnicima usluga, čime je omogućeno identifikovanje njihovih trenutnih i budućih potreba.
 • Prepoznatljivi nastupi u ime i za potrebe Preduzeća.
 • Jasna odgovornost, ovlašćenja, prava i obaveze za sve zaposlene uz poštovanje hijerarhijske i organizacijske strukture.
 • Permanentno stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih.
 • Poštovanje radne discipline i održavanje korektnih međuljudskih odnosa.
 • Plansko delovanje, sprovođenje kontinuiranog praćenja, analiziranja i poboljšanja svih radnih i uslužnih procesa.
 • Politika kvaliteta obavezuje zaposlene FTO "AVAX" d.o.o. da u svim svojim aktivnostima primenjuje njena načela i predstavlja osnov za uspostavljanje ciljeva kvaliteta i usmerava preduzeće u naporima za stalno poboljšavanje.